Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”

Na podstawie zarządzenia nr VIII/701/2020 z dnia 3 marca 2020 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”, i udzielił dotacji na podstawie ofert złożonych przez następujące, uprawnione organizacje:

1) Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „PARASOL”, ul. Ks. J. Popiełuszki 12/31, 35-325 Rzeszów, na zadanie: „Terapeutyczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin w Rzeszowie” – dotacja: 20 000,00 zł.
2) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO”, ul. Miła 14A/10, 35-314 Rzeszów, na zadanie: „Wsparcie psychologiczne osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi w Stowarzyszeniu BRUNO” – dotacja: 10 000,00 zł.
3) Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”, ul. Wierzbowa 17, 35-310 Rzeszów, na zadanie: „Kontynuacja procesu rehabilitacji oraz integracji społecznej Rzeszowskich Amazonek w roku 2020 poprzez organizację czasu wolnego, turystykę, rekreację i działania kulturalne” – dotacja: 16 000,00 zł.
4) Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”, ul. Kraszewskiego 1, 35-016 Rzeszów, na zadanie: „Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wydanie II” – dotacja: 42 000,00 zł.
5) Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”, ul. Kraszewskiego 1, 35-016 Rzeszów, na zadanie: „Rehabilitacja i integracja – cel, chęć, czy konieczność?” – dotacja: 58 000,00 zł.
6) Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona, ul. Jagiellońska 4, 35-025 Rzeszów, na zadanie: „Nowe wyzwania” – dotacja: 4 000,00 zł