Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie pn.: „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”

Na podstawie zarządzenia nr VIII/698/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn.: „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, i udzielił dotacji na podstawie ofert złożonych przez następujące, uprawnione organizacje:
1) Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 24/75, 35-309 Rzeszów, tytuł zadania: NIEPOKONANI – dotacja 5 000,00 zł.
2) Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów, tytuł zadania: „Nie jesteś sam” – dotacja: 7 000,00 zł.
3) Fundacja Szansa dla Niewidomych ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa, tytuł zadania: Cztery łapy – panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa – dotacja: 4 000,00 zł.
4) Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”, ul. Lwowska 125, 35-301 Rzeszów, tytuł zadania: Rozwijaj siebie – dotacja: 10 000,00 zł.
5) Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, ul. Jana III Sobieskiego 3, 35-002 Rzeszów, tytuł zadania: Rzeszowski Konsultacyjny Punkt Pedagogiczno-Logopedyczny dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy Podkarpackim Stowarzyszeniu Głuchych (skrót KPPL) – dotacja: 4 000,00 zł.
6) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO, ul. Miła 14A/10, 35-314 Rzeszów, tytuł zadania: Potrafię więcej 2020 – dotacja: 4 000,00 zł.
7) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową, ul. Dąbrowskiego 1/5A, 35-033 Rzeszów, tytuł zadania: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – edycja 2020 - dotacja 8 000,00 zł.
8) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka edu Iter, ul. Pułaskiego 5/23, 35-011 Rzeszów, tytuł zadania: Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – dotacja 28 000,00 zł.