Aktualności

Informacja o wyborze Oferenta na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka na lata 2020-2024”

Rzeszów, 30 września 2021 r.

Informacja o wyborze Oferenta na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka na lata 2020-2024”.

W Konkursie ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn.:„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka na lata 2020-2024”

wybrana została oferta

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Adres: 35 – 051 Rzeszów, ul. Czackiego 2