Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Gmina Miasto Rzeszów - Wydział Zarządzania Kryzysowego i OL zaprasza do składania ofert na "Zimowe utrzymanie koksowników na terenie miasta Rzeszowa w okresie 15.11.2020 r. - 15.03.2021 r."

Załączniki: