Informacja o zgromadzeniach publicznych

Zgromadzenia publiczne 2020 r.

Lp. Miejsce zgromadzenia Termin zgromadzenia Godzina Organizator Przewodniczacy Liczba uczestników Cel/założenia Decyzje Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie zgromadzeń publicznych
1. Obszar u zbiegu ul. 3 Maja i ul. Kościuszki w Rzeszowie 11 stycznia 2020 r. 14.00-17.00 Stowarzyszenie Roty Niepodległości 10 osób Cel zgromdzenia: wyrażenie sprzeciwu wobec bezpodstawnych roszczeń majatkowych za mienie bezspadkowe, wysuwanych przez srodowiska żydowskie oraz zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywa ustawodawczą.
2. Przed pomnikiem Tadeusz Kościuszki na Rynku w Rzeszowie 14 stycznia 2020 r. 18.00-19.00 30 osób Cel zgromadzenia: spotkanie celem uczczenia rocznicy tragicznej śmierci Pawła Adamowicza.
3. Trasa przemarszu: - ul. Lwowska, - ul. Piłsudskiego, - ul. Cieplińskiego w Rzeszowie 18 stycznia 2020 r. 11.00-16.00 Zakładowe Organizacje Związkowe : Ogólnopolski Zwiazek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych działające prz Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie od 4000-5000 osób Cel zgromadzenia: wyrażenie niezadowolenia z warunków pracy, jakie są w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz sposobu bezprawnego traktowania przedstawicieli związków zawodowych przez Dyrektora szpitala.
4. Przed budynkiem Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie 16 stycznia 2020 r. 17.30-18.30 Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierzat - Viva - 50 osób Cel zgromadzenia: Nie dla LEX ARDANOWSKI
5. ul. 30 Maja w Rzeszowie 18 stycznia 2020r 15.00-17.00 - od 4 do 12 osób Cel zgromadzenia: demonstracja promujaca weganizm i zwiększajaca świadomość przechodniów na temat przemysłowej hodowli zwierząt.
6. Obszar u zbiegu ul. 3 Maja o ul Kościuszki pod Wieżą Zegarową od strony wschodniej w Rzeszowie 18 stycznia 2020 r. 14.00-17.00 Stowarzyszenie Roty Niepodległości do 10 osób Cel zgromadzenia: wyrażenie sprzeciwu wobec bezpodstawnych roszczeń majatkowych za mienie bezspadkowe, wysuwanych przez srodowiska żydowskie oraz zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywa ustawodawczą.
7. Przed budynkiem Sądu Apelacyjnego przy ul. Piłsudskiego 28 w Rzeszowie 23 stycznia 2020 r. 18.00-19.00 100 osoób Cel zgromadzenia : demonstracja w celu wyrażenia protestu w sprawie nieuprawnionej ingerencji władzy wykonawczej i ustawodawczej w działania władzy sądowniczej
8 Na placu przy Delikatesach Centrum ul. Podwisłocze 30 w Rzeszowie 1 luty 2020 r. 14.00 Samorząd Mieszkańców Miasta rzeszowa Rada Osiedla Nowe Miasto - - Cel zgromadzenia: protest mający na celu przeciwdziałanie inwestycji w postaci zespołu budynków 50 kondygnacyjnego wieżowca ( wys. 180 m ) , dwóch 11 kondygnacyjnych oraz jednego 6 kondygnacyjnego budynku w miejscu byłej "Jedynki"
9. Trasa przemarszu: - ul. Rynek, - ul. Kościuszki, - ul. 3 Maja, - ul. Zamkowa, - ul. Zygmuntowska, - ul. Rondo ŻW pod pomnik Łukasza Cieplińskiego i członków IV Zarządu WiN w Rzeszowie 1 marca 2020 r. 17.00-21.00 500-600 osób Cel zgromadzenia: uczczenie pamięci żołnierzy podziemia antykomunistycznego w ramach Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonego w całym kraju 1 marca.
10 Parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim przy ul Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie 24 luty 2020 r. 11.00-13.00 około 200 osób Cel zgromadzenia: Wyraqżenie sprzeciwu wobec reorganizacji szkół na terenie Gminy Dynów
11 Trasa przemarszu: - al. Lubomirskich przy skrzyżowaniu z ul. Szopena, - ul. 3 Maja, - ul. Kościuszki na płytę Rynku w Rzeswzowie 14 marca 2020 r. 15.00-17.00 około 300 osób

Cel zgromadzenia: wyrażenie wspólnego stanowiska w sprawie praw kobiet w Polsce.

Zgromadzenie odwołane.

12 Miejsce zgromadzenia:u zbiegu ul. 3 Maja i ul. Kościuszki pod Wieżą Zegarową w Rzeszowie 27 luty 2020 r. 14.00-18.00 6 osób Cel zgromadzenia: zbieranie podpisów poparcia kandydatury Krzysztofa Bosaka na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
13 Miejsce zgromadzenia: przed budynkiem Sądu Apelacyjnego przy ul. Piłsudskiego 28 w Rzeszowie 4 marca 2020 r. 18.00-19.00 60 osób Cel zgromadzenia: pikieta w obronie praworządności : Dziś Sedziowie Jutro My
14 Miejsce zgromadzenie: Przed budynkiem Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzka 15 w Rzeszowie ( Kuratorium Oświaty) 5 marca 2020 r. 9.00-11.00 - 30 osób Cel zgromadzenia: -
15 Miejsce zgromadzenia: ul. 3 maja obok placu przed Narodowym Bankiem Polskim w Rzeszowie 8 marca 2020 r. 11.00-18.00 - 20 osób Cel zgromadzenia: W imieniu Dam
16 Miejsce zgromadzenia: przy Pomniku Czynu Rewolucyjnego naprzeciwko galerii rzeszów przy skrzyzowaniu ulicy Piłsudskiego i Cieplińskiego w Rzeszowie 12 marca 2020 r. 17.00-18.00 - 30 osób Cel zgromadzenia: Różaniec publiczny, zwrócenie uwagi na problematykę dzieci mordowanych przed narodzeniem.
17 Miejsce zgromadzenia:przed budynkiem Sądu Apelacyjnego przy ul. Piłsudskiego 28 w Rzeszowie 11 marca 2020 r. 18.00-19.00 60 osób Cel zgromadzenia: Pikieta w obronie szykanowanych sędziów. DZIŚ SĘDZIOWiE JUTRO MY
18 Miejsce zgromadzenia:przed budynkiem Sądu Apelacyjnego przy ul. Piłsudskiego 28 w Rzeszowie 18 marca 2020 r. 18.00-19.00 60 osób Cel zgromadzenia: Pikieta w obronie szykanowanych sędziów. DZIŚ SĘDZIOWiE JUTRO MY
19 Miejsce zgromadzenia: Płyta rzeszowskiego Rynku w Rzeszowie 5 czerwca 2020 r 14.00-15.30 - 30 osób Cel zgromadzenia: wyrażenie stanowiska dotyczące planów globalnej kontroli i przymusu procedur medycznych, w tym szczepioeń.
20 Miejsce zgromadzenia:Przed budynkiem Sądu Apelacyjnego przy ul. Piłsudskiego 28 w Rzeszowie 8 czerwca 2020 r. 18.00-20.00 100 osób Cel zgromadzenia: Dziś Tulej jutru TY!! Protest przeciwko działaniom nielegalnych Izb Sądu najwyższego.
21 Miejsce zgromadzenia: płyta rzeszowskiego Rynku przy POmniku Tadeusza Kościuszki 7 czerwca 2020 r. 15.00-16.00 30 osób Cel zgromadzenia: zwrócenie uwagi na działalność policji w Stanach Zjednoczonych względem społeczności czarnoskórej. Wyrażenie solidarnosci z ofiarą zabójstwa jaką był George Floyd.
22 Miejsce zgromadzenia: płyta rzeszowskiego Rynku wRzeszowie 12 czerwca 2020 r. 15.00-20.00 - 300 osób Cel zgromadzenia: podnoszenie świadomości politycznej obywateli.
23 Miejsce zgromadzenia: Plac Cichociemnych w Rzeszowie 14 czerwca 2020 r. 11.00-13.00 - 50 osób Cel zgromadzenia: Oddanie hołdu rzeszowskim i podkarpackim więźniom I transportu do obozu koncentracyjnego Auschwitz z 14 czerwca 1940 r.
24 Miejsce zgromadzenie: okolice ulicy 3 Maja w Rzeszowie 14 czerwca 2020 r 16.00-18.00 - od 4 do 12 osób Cel zgromadzenia :Demonstracja promująca weganizm i zwiększajaca swiadomość przechodniów na temat przemysłowej hodowli zwierząt.
25 Miejsce zgromadzenia: Płyta rzeszowskiego Rynku przy studni i Pomniku Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie. 17 czerwca 2020 r. 16.00-17.00 - 20 osób Cel zgromadzenia : -
26 Miejsce zgromadzenia: okolica ul. 3 Maja w Rzeszowie 20 czerwca 2020 r. 16.00-18.00 - od 4 do 12 osób Cel zgromadzenia:Demonstracja promująca weganizm i zwiększajaca swiadomość przechodniów na temat przemysłowej hodowli zwierząt.
27 Miejsce zgromadzenia: ul. 3 Mja w Rzeszowie 26 czerwca 2020 r. 17.00-19.00 - od 4 do 12 osób Cel zgromadzenia: Demonstracja promująca weganizm i zwiększajaca swiadomość przechodniów na temat przemysłowej hodowli zwierząt.
28 Miejsce zgromadzenia: Płyta rzeszowskiego Rynku w Rzeszowie 26 czerwca 2020 r. 16.00-20.00 - od 100 do 200 osób Cel zgromadzenia: Promocja kandydata na Urząd Prezydenta RP, Krzysztofa Bosaka
29 Miejsce zgromadzenia: Płyta rzeszowskiego Rynku w Rzeszowie 10 lipca 2020 r. 17.00-18.30 - 140 osób Cel zgromadzenia: spotkanie z Kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą.
30 Miejsce zgromadzenia : schody na Rynku naprzeciwko Ratusza w Rzeszowie 10 lipca 2020 r. 10.30 - 13.30 - 15 osób Cel zgromadzenia: podnoszenie świadomości politycznej oraz gospodarczej obywateli.
31 Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ul. 30 Maja i ul. Kościuszki w Rzeszowie 11 lipca 2020 r. 15.00-17.00 - od 20 do 80 osób Cel zgromadzenia: Upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej
32 Trasa przejazdu: ul. - Rynek, - ul. matejki, - ul. Plac Farny, - ul. Sokoła, - ul. Cieplińskiego, - ul. Piłsudskiego, - ul. czarnieckiego, - ul. Reymonta, - ul. Wyspiańskiego, - ul. Bohaterów, - ul. Langiewicza, - ul. Batalionów Chłopskich, - ul. Powstańców Warszawy, - ul. Kwiatkowskiego, - ul. Strażacka, - ul. Sikorskiego, - ul. Rejtana, - ul. Wierzbowa, - ul. Naruszewicza, - ul. Zamenhofa, - ul. Króla Kazimierzxa, - ul. Słowackiego, - ul. Szopena, - ul. Plac Śreniawitów, - ul. Lisa-Kuli, - ul. Sokoła w Rzeszowie 31 lipca 2020 r 18.00-20.30 Stowarzyszenie Rowery.rzeszow.pl 150 osób Cel zgromadzenia: przedstawienie sytuacji rowerzystów jako słabszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego, zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania innych użytkowników dróg i samych rowerzystów.
33 Miejsce zgromadzenia: Przy Pomniku naprzeciwko galerii Rzeszów ( skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Cieplińskiego ) w Rzeszowie 18 lipca 2020 r. 12.00-13.30 - 20 osób Cel zgromadzenia: różaniec publiczny, zwrócenie uwagi na problematykę dzieci mordowanych przed narodzeniem.
34 Miejsce zgromadzenia: Płyta rzeszowskiego Rynku okolice studni, pomnika Kościuszki 20 lipca 2020 r 17.00-18.00 - 30 osób Cel zgromadzenia: -
35 Miejsce zgromadzenia: chodnik przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Bernardyńskiej w rzeszowie 20 lipca 2020 r 17.30-18.30 10 osób Cel zgromadzenia: informacja o sytuacji Palestynek i Palestyńczyków mieszkajacych na terytoriach okupawanych i sprzeciw wobec planowanej aneksji Zachodniego Brzegu przez Izralel.
36 Miejsce zgromadzenia: chodnik przy ul. Kościuszki w Rzeszowie 22 lipca 2020 r.

17.30-18.30

15 osób Cel zgromadzenia: wezwanie do zamknięcia wszyskich kopalni węglowych w regionie konińskim i ostatecznej deklaracji, iż nie powstanie już żadna now odkrywka. Żądanie od spółki ZE PAK Zygmunta Solarza-Żaka zadośćuczynienia rolnikom, pracownikom  i pracownicom branzy turystycznej, którzy ponieśli straty w wyniku obnizenia pozomu wód gruntowych, a także partycypacji w kosztach sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz programu retencji i przywracania wody w regionie.
37 Miejsce zgromadzenia: Płyta rzeszowskiego Rynku w rzeszowie 24 lipca 2020 r

17.30-19.30

- 100 osób Cel zgromadzenia: -
38 Miejsce zgromadzenia: Plac Ofiar Getta przy Pomniku Zwycięstwa w rzeszowie 2 sierpnia 2020 r 16.00-16.30 Sojusz Lewicy Demokratycznej Rada Miejska 100 osób Cel zgromadzenia: upamiętnienie wydarzeń historycznych i patriotycznych związanych z Rzeszowem
39 Miejsce zgromadzenia: Na płycie oraz trawniku przed Pomnikem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu AK Rzeszów w Rzeszowie 1 sierpnia 2020 r 16.30-18.00 od 100 do 200 osób Cel zgromadzenia: upamiętnienie Powstania Warszawskiego
40 Miejsce zgromadzenia: parking przy Hali Podpromie w Rzeszowie 2 sierpnia 2020 r. 17.00-18.00 około 100 osób Cel zgromadzenia: spotkanie motocyklistów
41 Miejsce zgromadzenia: boisko sztuczne na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie 31 lipca 2020 r. 16.00-22.00 Stal Rzeszów S.A. - 150 osób Cel zgromadzenia: -
42 Miejsce zgromadzenia: na terenie ogródka Baru Malta w Rzeszowie 31 lipca 2020 r. 16.00-22.00 - 150 osób Cel zgromadzenia :-
43 Miejsce zgromadzenia: przy pomniku naprzeciwko galerii Rzeszów przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i ulicy Cieplińskiego w Rzeszowie 8 sierpnia 2020 r. 12.00-13.30 - 30 osób Cel zgromadzenia: Fundacja Pro - prawo do życia : Różaniec publiczny, zwrócenie uwagi na problematykę dzieci mordowanych przed narodzeniem.
44 Miejsce zgromadzenia:Skrzyżowanie ulic 3 Maja i Kościuszki w Rzeszowie 9 sierpnia 2020 r. 15.00-17.30 - 10-15 osób Cel zgromadzenia: rocznica urodzin Romana Dmowskiego
45 Trasa przemarszu: od parkingu przy Żwirowni wzdłuż Wisłoka do Zapory w Rzeszowie 10 sierpnia 2020 r 18.45-19.15 50 osób Cel zgromadzenia: integracja działań podejmowanych przez ruchy społeczne, środowiska akademickie i branżowe, działajace na rzecz rozwoju miasta . Wspieranie inicjatyw obywatelskich w tym zakresiestanowienia prawa lokalnego. Obrona interesów mieszkańców pokrzywdzonych decyzjami Władz Miasta.
46 Miejsce zgromadzenia: na skrzyżowaniu ul. 3 maja i ul. Kościuszkiw Rzeszowie 13 sierpnia 2020 r. 14.00-18.00 od 20 do 80 osób Cel zgromadzenia: zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, mającym na celu wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej
47 Miejsce zgromadzenia: skrzyzowanie ul. 3 Maja i ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie 14 sierpnia 2020 r. 16.00-17.00 - 4 osoby Cel zgromadzenia: pikieta informacyjna przeciw sprzedazy futer
48 Miejsce zgromadzenia: ul. Wyspiańskiego 22, teren ogródka piwnego Baru Malta w Rzeszowie 15 sierpnia 2020 r. 16.00-22.00 - 150 osób Cel zgromadzenia:-
49 Miejsce zgromadzenia: plac na rogu ulicy Wyspiańskiego i ulicy Witosa w Rzeszowie 19 sierpnia 2020 r. 17.00-18.00 Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierzat - VIVA - 50 osób Cel zgromadzenia: protest pod Cyrkiem Zalewski
50 Trasa przejazdu: ul. Rynek, - ul. Matejki, - ul. Plac Farny, - ul. Sokoła, - ul. Cieplińskiego, - ul. Jałowego, - ul. Reymonta, - ul. Konopnickiej, - ul. Marszałkowska, - ul. Lubelska, - ul. Wyzwolenia, - ul..Okulickiego, - ul. Krakowska, - ul. Sondeja, - ul. Pułaskiego, - ul. Lisa-Kuli, - ul. Jagiellońska, - ul. Langiewicza, - ul. Chmaja, - ul. W.Pola, - ul. Hetmańska, - ul. Powstańców Warszawy, - ul. Armii Krajowej, - ul. Paderewskiego, - ul. Leszka Czarnego, - ul. Litewska, - ul. Zenitowa, -  ul. Lwowska, - ul. Warneńczyka, - ul. Leszka Czarnego, - ul. Niemierskiego, - ul. Niepodległości, - ul. Kopisto, - ul. Kilara, - ul. Szopena, - ul. Naruszewicza, - ul. Zamenhofa, - ul. Króla Kazimierza, - ul. Słowackiego, - ul. Rynek w Rzeszowie 28 sierpnia 2020 r. 18.00-20.30 Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl od 100 do 300 osób Cel zgromadzenia: przedstawienie sytuacji rowarzystów jako słabszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego, zagrożeń wynikajacych z niewłaściwego zachowania innych uzytkowników dróg i samych rowerzystów.
51 Miejsce zgromadzenia: płyta reszowskiego Rynku w Rzeszowie. 22 sierpnia 2020 r. 16.00-18.30 - 150 osób Cel zgromadze4nia: sprzeciw wobec narastajacej agresji środowisk LGBT
52 Miejsce zgromadzenia: ul. 3 Maja w Rzeszowie 27 sierpnia 2020 r. 18.00-20.00 - - od 4 do 12 osób Cel zgromadzenia: demonstracja promuj,aca weganizm i zwiększająca świadomość przechodniów na temat przemysłowej hodowli zwierzat.
53 Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Kosciuszki z ul 3 Maja w Rzeszowie 28 sierpnia 2020 r. 15.00-16.00 - - 4 osoby Cel zgromadzenia: rozdawanie ulotek dotyczących hodowli zwierzat na futra
54 Miejsce zgromadzenia:kościół pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława ( Fara ) oraz teren przykościelny             ( przestrzeń między kościołem a wieżą zegarową od strony ulicy 3 Maja ) w Rzeszowie 31 sierpnia 2020 r. 14.00 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ( Kancelaria Sejmiku ) wraz z Zarządem Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność" - 150 osób Cel zgromadzenia : obchody 40 - lecia powstania "Solidarności"
55 Miejsce zgromadzenia: chodnik przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie 1 wrzesnia 2020 r. 8.00-12.00 Grupa Nieformalnych Spo.łecznych Strażników Drzew w Rzeszowie - 100 osób Cel zgromadzenia - protest pod Szkoła Podstawową nr 25
56 Miejsce zgromadzenia:skwerek zieleni przy budynku ul. Dominikańska 1A w kierunku ul. Piastów, naprzeciw bloku mieszkalnego od strony balkonów przy ul. Chrobrego 26, w obrębie ulic Powstańców Warszawy, Dominikańskiej i Piastów, działka 1751/21 w obrębie nr 207 w Rzeszowie. 13 września 2020 r. 18.00-20.00 Grupa Nieformalna Społecznych Strazników Drzew w Rzeszowie - 100 osób Cel zgromadzenia: protest przeciw wycince 41 drzew przy ul. Dominikańskiej, na działce 1751/21 w obrebie nr 207.
57 Trasa przejazdu: ul. Rynek, - ul. Kościuszki, - ul. 3 Maja, - ul. Lubomirskich, - ul. Szopena, - ul. Targowa, - ul. Most Lwowski, - ul. Rejtana, - ul. Powstańców Warszawy, - ul. Piastów, - ul. Dominika.ńska, - ul. Dabrowskiego, - ul. W. Pola, - ul. Chmaja, - ul. Langiewicza, - ul. Hoffmanowej, - ul. Sondeja, - ul. Jałowego, - ul. Towarnickiego, - ul. Chłopickiego, - ul. Konopnickiej, - ul. Marszałkowska, - ul. Warszawska, - ul. Staromiejska, - ul. Lubelska, - ul. Marszałkowska, - ul. Piłsudskiego, - ul. Asnyka, - ul. Św. Mikołaja parking pod iknokawiarnia 25 września 2020 r. 18.00-20.30 Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl od 100 do 300 osób Cel zgromadzenia: przedstawienie sytuacji rowarzystów jako słabszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego, zagrożeń wynikajacych z niewłaściwego zachowania innych uzytkowników dróg i samych rowerzystów.
58 Miejsce zgromadzenia: parking przy Hali Podpromie w Rzeszowie 20 wrzesnia 2020 r. 16.00-17.00 około 100 osób Cel zgromadzenia: spotkanie motocyklistów
59 Trasa przemarszu: od Fontanny Multimedialnej, Aleją pod Kasztanami, - Aleją Lubomirskich, - ul. 3 Maja, - ul. plac Farny, - ul. Sokoła, - ul. Cieplińskiego, - ul. Piłsudskiego, - ul. Grunwaldzką, - ul. Kościuszki, - ul. Rynek obok Ratusza w Rzeszowie 25 wrzesnia 2020 r. 12.00-15.00 150 osób Cel zgromadzenia: Rzeszów dla sprawiedliwości klimatycznej. Zwrócenie uwagi rządzących oraz opinii publicznej na postępująca katastrofę klimatyczną oraz na bierność polityków wobec tejże katastrofy
60 Miejsce zgromadzenia:przy pomiku naprzeciwko galerii Rzeszów ( skrzyzowanie ulicy Piłsudskiego i Cieplińskiego ) w Rzeszowie 26 września 2020 r. 15.00-16.30 30 osób Cel zgromadzenia : różaniec publiczny, zwrócenie uwagi na problematyke dzieci mordowanych przed narodzeniem
61 Miejsce zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. 3 Maja w Rzeszowie 2 październik 2020r 16.00-17.00 7 osób Cel zgromadzenia: pikieta przeciwko hodowli zwierząt na futra
62 Miejsce zgromadzenia: aleja pod Kasztami w okolicy pomnika Jana Pakosławica w Rzeszowie 7 października 2020 r. 16.00-17.30 Cel zgromadzenia: obchody Dnia Niepodległości świetowane przez środowiska monarchistyczne w Rzeszowie.
63 Miejsce zgromadzenia:  płyta rzeszowskiego Rynku w Rzeszowie 8 października 2020 r. 17.00-17.30 15 osób Cel zgromadzenia: promocja szlachetnej Paczki i Akademii  Przyszłości
64 Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek 4 w Rzeszowie 10 października 2020 r. 15.50-18.50 99 osób Cel zgromadzenia: przypomnienie oraz dopominanie się o poszanowanie praw obywatelskich zawartych w R.31 Konstytucji rzeczypospolitej Polskiej
65 Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek w Rzeszowie 10 października 2020 r 16.00-19.00 100 osób Cel zgromadzenia: przypomnienie oraz dopominanie się o poszanowanie praw obywatelskich zawartych w R.31 Konstytucji rzeczypospolitej Polskiej
66 Miejsce zgromadzenia: chodnik przy ul. Grunwaldzkiej przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie 12 października 2020 r 10.00-18.00 50 osób Cel zgromadzenai: podnoszenie swiadomości politycznej obywateli.
67. Miejsce zgromadzenia: przy pomniku naprzeciwko galerii Rzeszów ( skrzyzowanie ulicy Cieplińskiego i Piłsudskiego  w Rzeszowie 28 listopada 2020 r. 12.00-13.30 5 osób Cel zgromadzenia:różaniec publiczny, zwrócenie uwagi na problematyke dzieci mordowanych przed narodzeniem