Uwaga! Zmiana Regulaminu naboru wniosków, w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - TYLKO W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 28.02.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach (wersja 08) - TYLKO W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH

  1. Zmieniono termin naboru wniosków dla odbiorców zbiorowych – od 9.03 do 30.04.2020
  2. Dodano zastrzeżenie, że w przypadku odbiorców „zbiorowych” ostateczna wysokość podatku VAT uzależniona jest od interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT dla obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części.
  3. Doprecyzowano, że uregulowany stan prawny budynku i każdego z wydzielonych lokali mieszkalnych, w którym wykonana ma być instalacja grzewcza udokumentowany zostanie na podstawie zestawienia zawierającego m.in. numer lokalu mieszkalnego, który miałby zostać objęty projektem, rodzaj własności lokalu, powierzchnię użytkową lokalu.

Aktualna wersja dokumentów jest dostępna na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.