Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Stowarzyszenia ROF pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji dostawy urządzeń grzewczych i przebudowy węzłów cieplnych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

W dniu 7 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (lider projektu) opublikowało ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji dostawy urządzeń grzewczych i przebudowy węzłów cieplnych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

Całe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/rof

Na wskazanej stronie internetowej zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami, a w przysżłosci będą publikowane wyjaśnienia treści SIWZ, infomacja z otwarcia ofert itp.

Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2021 r. o godz. 13:00.