Aktualności

Kolejne wyjaśnienia SIWZ w zamówieniu publicznym Stowarzyszenia ROF pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne, kotły na biomasę

W dniu 30 maja 2021 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (lider projektu) opublikowało kolejne wyjaśnienia treści SIWZ dla postępowania przetargowego z podziałem na 2 części:

  • Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne,
  • Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

Odpowiedzi na pytania nie powodują zmiany treści SIWZ, w tym terminu otwarcia ofert.

Całość dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/rof