Aktualności

Zestawienie ofert złożonych w zamówieniu publicznym pn. Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

W dniu 30 marca 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (lider projektu) Komisja Przetargowa dokonała publicznego otwarcia ofert złożonych w zamówieniu publicznym pn. Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. W terminie składania ofert okreslonym w SIWZ wpłynęły dwie oferty.

Zestawienie z otwarcia ofert dostępne jest pod linkiem:

https://rof.org.pl/przebudowa-wezlow-cieplnych-w-ramach-projektu-pn-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof-polegajaca-na-zaprojektowaniu-dostawie-montazu-i-uruchomieniu-wezlow-cieplnych-w-budynkach/