Aktualności

Informacja o konferencji otwierającej Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny w dniu 5 lutego 2021r. oraz planowanym naborze wniosków.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego 5 lutego 2021 roku odbędzie się konferencja on-line otwierająca Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, a w marcu ruszy nabór wniosków w pierwszym konkursie grantowym.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, uczelnie, biblioteki, oraz firmy prywatne) będą mogły ubiegać się o środki pochodzące z Funduszy EOG.

Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

Pod linkiem https://bit.ly/AO-regionalny_formularz Fundacja zamieściła formularz, którego wypełnienie umożliwi znalezienie się na liście mailingowej Programu.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu w tym link umożliwiający rejestrację na konferencję otwierającą Program dostępne są pod adresem https://frdl.rzeszow.pl/informacje/aktualnosci-1/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny