Aktualności

Informacja o realizacji przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych projektu „Młodzi z POWERem”

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych przekazała do tut. Urzędu informację o realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. "Młodzi z POWERem”.

Celem głównym ww. projektu jest podniesienie do 30.09.2021 r. poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Do udziału w projekcie zaproszone są w szczególności:

  • kobiety,
  • osoby bierne zawodowo,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

W ramach projektu przewidziane są działania aktywizacyjne, szkolenia zawodowe, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu oraz staże zawodowe.

Projekt jest realizowany od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. na terenie całego województwa podkarpackiego

Szczegółowe informacje o zakresie usług realizowanych w ramach ww. projektu dostępne są na stronie www.mzp.crb.lublin.pl.