Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na: Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i toalet w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Bożniczej 2

Załączniki: