Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza na złożenie ofert na: Usługa dzierżawy 52 szt. kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa

Załączniki: