Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

o wydaniu decyzji z dnia 22 kwietnia 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 94 klasy "GP" ul. Armii Krajowej, poprzez budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowalnymi"

Załączniki: