Obwieszczenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych

Załączniki: