Aktualności

Otwarty nabór do Zespołów Tematycznych Urban Lab Rzeszów

Otwarty nabór do Zespołów Tematycznych Urban Lab Rzeszów

Posiadasz doświadczenie w obszarach tematycznych dotyczących otwartych danych, elektromobilności oraz Smart Living zgłoś swoją kandydaturę do prac w wybranym Zespole Tematycznym.

Czym jest Zespół Tematyczny Urban Lab Rzeszów?

Zespoły Tematyczne powoływane są w każdym roku działalności Urban Lab Rzeszów, dla danego obszaru tematycznego.  Składają się z osób posiadających wiedzę, doświadczenie w obszarze tematycznym, któremu poświęcone są w danym roku działania Urban Lab Rzeszów.

Kluczowy obszar prac Zespołów Tematycznych Urban Lab Rzeszów obejmuje:

  • określenie szczegółowych wyzwań dla Rzeszowa w obszarach: otwartych danych, elektromobilności oraz Smart Living dla których poszukiwane będą rozwiązania,
  • ocenę skuteczności wypracowanych w Urban Lab rozwiązań i wypracowanie rekomendacji co do ich dalszego wdrażania w mieście,
  • wsparcie wiedzą i doświadczeniem m. in działań prowadzonych w ramach Inkubatora Innowacji.

Miejsce i termin zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy do Zespołów Tematycznych Urban Lab Rzeszów (do pobrania poniżej) należy złożyć do  Urzędu Miasta Rzeszowa, Biuro Obsługi Informatycznej
i Telekomunikacyjnej, ul. Króla Kazimierza 9, 35-06 Rzeszów lub poprzez adres e-mail
oi@erzeszow.pl do dnia 2 lutego 2021 r. godz. 15:30.

Kontakt:

Informacji o naborze można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (+48) 17 748 4070   lub mailowo urbanlab@erzeszow.pl

Załączniki: