Aktualności

Abonament miesięczny w poszerzonej strefie płatnego parkowania

Od 1 października br. strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o dwa osiedla – os. 1000-lecia oraz Grota-Roweckiego. W związku z tym, mieszkańcy tych osiedli mają już możliwość wykupienia abonamentu. Wniosek o wydanie abonamentu jest dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej, w linku poniżej:

https://bip.erzeszow.pl/pl/120-miejska-administracja-targowisk-i-parkingow/4852-strefa-platnego-parkowania/4860-dokumenty-do-pobrania.html#ak4860 

Opłata za abonament miesięczny dla mieszkańców wynosi 10 zł za pierwszy i drugi samochód, natomiast każdy kolejny - 100 zł.

Abonament miesięczny dla wszystkich, w tym również dla przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie strefy płatnego parkowania kosztuje 150 zł.

Wniosek o abonament należy składać w siedzibie MATiP, znajdującej się przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie. Oprócz wypełnionego wniosku, konieczny jest również dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie o zameldowaniu lub umowa najmu oraz dokument, poświadczający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Roczne dochody z opłat w strefie płatnego parkowania wynoszą ok. 1,5 mln zł. Za rok 2020 do końca lipca dochód wyniósł 250 tys. Nakłady inwestycyjne w ostatnich dwóch latach wyniosły natomiast 19 mln 600 tys. zł.