Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - zakończone

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Demontaż pokryć dachowych, ogrodzeń, okładzin ścian, rur wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz usunięcie i transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów do realizacji w 2020 r.

Załączniki: