Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - zakończone

rozstrzygnięcie - na usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki Wisłok oraz zbieranie różnych odpadów ze skarp rzeki Wisłok z ich wywozem i utylizacją na terenie miasta Rzeszowa

Załączniki: