Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - zakończone

Gmina Miasto Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonywanie usług weterynaryjnych na terenie Miasta Rzeszowa w 2021r. w przypadku zdarzeń stanowiących zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów i terenów użyteczności publicznej z udziałem dzikich zwierząt i bezdomnych zwierząt gospodarskich”

Załączniki: