Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - zakończone

Rozstrzygniecie postepowania na zadanie pn.: "Dostarczenie i montaż dziewięciu zbiorników retencyjnych naziemnych w dziewięciu żłobkach Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie"

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów

Rynek 1

35 – 064 Rzeszów

NIP: 8130008613

 

Odbiorca dokumentu – płatnik:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rynek 7

35-064 Rzeszów

tel. 017/8754192

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                                                                                             

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Dostarczenie i montaż dziewięciu zbiorników retencyjnych naziemnych w dziewięciu żłobkach Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie.

Zbiorniki dekoracyjne lub stylizowane wykonane z nieprzepuszczającego światła tworzywa sztucznego, przejmujące wodę z rur spustowych. Zbiorniki w pełni wyposażone do funkcjonowania tj. w zbieracze, zestawy podłączeniowe i krany, a także podstawy, jeśli dany model tego wymaga. Jeden zbiornik o wskazanej pojemności dla następujących żłobków:

  • Żłobek nr 1, ul. Piękna 18 – 1 000 l,
  • Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a – 500 l,
  • Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4 – 500 l,
  • Żłobek nr 7, ul. Zielona 7 - 1 000 l,
  • Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b – 200 l,
  • Żłobek nr 9, Podwisłocze 20b – 500 l,
  • Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19 - 500 l,
  • Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22 – 500 l,
  • Żłobek nr 12, Dąbrowskiego 73 - 500 l.

Preferowane kolory dla zbiorników o pojemności 1000 l - szary, dla pojemników 500 l - 2 szt. zbiorników szare, 4 szt. zbiorników brązowy, beżowy lub terrakota, zbiornik 200 l - beżowy lub terrakota. Dla zbiorników stylizowanych dopuszcza się inne kolory. Dopuszcza się zmianę w pojemności zbiornika do 10 %.

 2. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rynek 7 35-064 Rzeszów lub elektronicznie na adres email: sr@erzeszow.pl do dnia 30 września 2020r.

 3. Termin wykonania zamówienia:

Termin montażu zbiorników do 30 listopada 2020r.

 4. Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca określi za ile wykona prace wg ceny jednostkowych brutto w poszczególnych obiektach i sporządzi odrębne zestawienie dla każdego obiektu wg wzoru tabeli:

 

Żłobek nr 1

ul. Piękna 18 

 

ilość

Cena jednostkowa

Cena brutto

Nazwa pojemnika:

…………………

 

 

 

Dodatkowe elementy:

a)

b)

c)

 

 

 

Montaż

 

 

 

Łączna kwota brutto:

 

 5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena 100%                                                               

 

Załączniki:

- druk oświadczenia zleceniobiorcy w celu ustalenia obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej,

- druk „Oferta”

- klauzula informacyjna - RODO

 

 

 

Załączniki: