Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Wykaz udzielonych zamówień publicznych poza ustawą zamówień publicznych w 2021 r.

 

WYKAZ UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 NETTO  -

kwartał:  I, II, III, 2021 r.

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rynek 7

tel. 17 875 41 90

e-mail: sr@erzeszow.pl

 

.p.

 

 

 

 

 

Kwartał

2021 r.

 

Cena

zaproponowana

w ofertach

 

Przedmiot zamówienia / Nazwa zadania

 

Nazwa

wykonawcy

 

 

 

 

Netto

Brutto

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

 

 

 

 

 

I

6000,00

7380,00

Wykonanie analiz dostarczonych przez Zamawiającego próbek odpadu paleniskowego oraz opracowanie ekspertyz, które będą dowodzić lub wykluczą fakt spalania odpadów

Centrum  Badań Środowiska SORBCHEM Sp.z o.o. ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska

 

2.

15000,00

15000,00

Wykonanie ekspertyzy ustalającej gatunek, obwód i ilość usuniętych drzew na 20 działkach w obrębie 222 przy. ul. Zielone Wzgórze w Rzeszowie.

Natura Projekt Tomasz Jaworski ul. Przemyska 47

38-500 Bykowce

 

3.

132,37

162,82

Zakup słoików zamykanych hermetycznie do analiz popiołów

Browin Spółka z o.o. Sp.K ul. Pryncypalna 129-141, 93-373 Łódz

 

4.

63100,00

68148,00

Bieżące utrzymanie brzegów rzeki Wisłok

Usługi Transportowe Adam Stańczyk 35-106 Rzeszów, Kielanówka 361

 

5.

500,00

500,00

Umieszczenie w prasie komunikatu o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta

gospodarka Podkarpacka Adam Cyło, 36-047 Niechobrz, Racławówka 134

 

6.

II

1869,92

2300,00

Dokarmianie ptaków (łabędzie, kaczki) nad Wisłokiem w I kwartale br.

MPGK-Rzeszów, Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

 

7.

6500,00

6500,00

Utrzymywanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt gospodarskich bezdomnych lub odebranych i dzienne ich utrzymywanie wraz z opieką 

Robert Hurkała, ul. Rzecha 8,
35-322 Rzeszów

 

 

8.

 

101126,78

109216,78

Usuwanie wyrobów  zawierających pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

„DELTA” Tomasz Wejman, ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola

 

9.

 

41106,91

50561,50

Dostarczenie i montaż zbiorników retencyjnych naziemnych na wody deszczowe

Centrum Ogrodnicze „Zielony Klomb” Sp.z o.o., ul. Emilii Plater nr 8, 35-079 Rzeszów

 

10.

3368,37

3696,39

Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jak mogę chronić środowisko w moim mieście”

Księgarnie NOVA Sp.z o.o Sp.k,  ul. Boya Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów

 

11.

 

812,69

999,61

Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jak mogę chronić środowisko w moim mieście”

„Misiek” Spółka Jawna, 35-105 Rzeszów

ul. Boya Żeleńskiego 15

 

12.

 

III

 

 

 

677,40

 

816,92

Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jak mogę chronić środowisko w moim mieście”

EduSense Spółka Akcyjna B. Dobrzańskiego 3,  20-262 Lublin

 

13.

475,50

    584,87

Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jak mogę chronić środowisko w moim mieście”

„Misiek” Spółka Jawna, 35-105 Rzeszów

ul. Boya Żeleńskiego 15

 

14.

356,12

438,03

Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jak mogę chronić środowisko w moim mieście”

Nowa Szkoła Sp. z o.o. 90-248 Łódz P.O.W.25

 

15.

545,29

 

670,71

Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jak mogę chronić środowisko w moim mieście”

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. 93-428 Łódz  ul. Graniczna 46

 

16.

377,64

464,50

Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jak mogę chronić środowisko w moim mieście”

„Misiek” Spółka Jawna, 35-105 Rzeszów

ul. Boya Żeleńskiego

 

17.

1627,85

1999,97

Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jak mogę chronić środowisko w moim mieście”

Euro-Trade Spółka Z o.o. SK, 31-263 Kraków ul. Łokietka 155, O/Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 15

 

18.

5000,00

5400,00

Usunięcie drzew rosnących na prawym brzegu rowu M-1 na działce 1311/5 obr 221o

Platan Wycinka Drzew Paweł Dziura Rzeszów, ul. Lwowska 197

 

19.

3560,00

3844,80

Wykonanie prac na drzewie, pomniku przyrody-dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 406 cm rosnącego na działce nr 2179/1 w obrębie 209 położonej przy ul. Kiepury 19 w Rzeszowie

Rafał Solulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARBFOREST Rafał Sokulski, z siedzibą 37-400 Nisko, ul. Długa 55,