Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Wykaz udzielonych zamówień publicznych w 2020 r.

WYKAZ UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO  (NETTO) kwartał:  I, II, III 2020 r.

 

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rynek 7

tel. 17 875 41 90

e-mail: sr@erzeszow.pl

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO  (NETTO) kwartał:  I, II, III, IV 2020 r.

 

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rynek 7

tel. 17 875 41 90

e-mail: sr@erzeszow.pl

 

 

.p.

 

 

 

 

 

Kwartał

2020 r.

 

Cena

zaproponowana

w ofertach

 

Przedmiot zamówienia / Nazwa zadania

 

Nazwa

wykonawcy

 

 

 

 

Netto

Brutto

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

 

 

 

 

I

2191,60

2695,67

Zakup wilgotnościomierza  do oceny wilgotności drewna przeznaczonego do spalania w piecach

Tanel Elektronika i Informatyka, Grzegorz Tannenberg , Spółka Jawna ul. Kopernika 121, 44-100 Gliwice

 

2.

4650,00

4650,00

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych  z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium POLoNEs- Ograniczenie Likwidacji Niskiej Emisji

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą ul. Józefitów 4/5 30-039 Kraków

 

3.

2000,00

2460,00

Zwiększanie atrakcyjności terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w celu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Rzeszowie z/s w Trzebownisku 36-001 Trzebownisko 989

 

4.

815,45

1003,00

Zakup nagród dla laureatów konkursu „Cudze chwalicie swego nie znacie”

Elbrus Sklep Górski Kazimiera Kusaj ul. Jagiellońska 37, 35-025 Rzeszów

 

5.

851,00

1000,00

Opinia w sprawie transportu oraz magazynowania substancji chemicznych i odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych

Adam Masłoń ul. Architektów 4/118

35-082 Rzeszów

 

6.

 

 

II

3519,16

4328,57

Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030 dla lasów stanowiących własność osób fizycznych w obrębie Budziwój

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym ul. Leśników 2, Oddział w Przemyślu z siedzibą przy ul. Wysockiego 46 A, 37-700 Przemyśl

 

7.

2459,02

3060,00

Utrzymywanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt gospodarskich bezdomnych lub odebranych oraz zabezpieczenia wystarczającej ilości paszy dla tych zwierząt

Robert Hurkała  ul. Rzecha 8
35-322 Rzeszów

 

8.

75864,75

81933,93

Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poprzez demontaż pokryć dachowych i usunięcie z posesji.

Wacław Ostrowski Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA” Wyżnica Kolonia 94,
23-251 Dzierzkowice

 

9.

21765,12

26771,10

Wykonanie dwóch zabiegów dezynsekcji przeciwko komarom i kleszczom na terenach Miasta Rzeszowa tj.: parki, zieleńce, place zabaw, Żłobki 

Z.U.H.P. IN-Pest Krzysztof Grzebyk, ul. Warszawska 96, 35-205 Rzeszów,

Ś

10.

 

III

600,00

600,00

Wycinka drzew

PLATAN Wycinka Drzew Dziura Paweł 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 197

11.

23000,00

28290,00

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Miasta Rzeszowa

ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole

12.

813,01

1000,00

Produkcja dokumentów rejestracyjnych przez PWPW na podstawie art. 13 URJ

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1, 00-222 W-wa

13.

1400,00

1722,00

Określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska z urządzeń zamontowanych na hotelu B&B Rzeszów przy ul. Grottgera 28 w Rzeszowie w dwóch punktach pomiarowych przy ul. Żeromskiego 5 w Rzeszowie

SGS Polska Sp. z o.o. ul .Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa

14.

 

9004,00

9840,00

Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tzw. Droga Południowa

Pan Prof. dr hab. inż. Krzysztof Lipka zam. ul. K. Jadwigi 312/6   30-218  Kraków

15.

550,00

550,00

Cięcia w obrębie korony wierzby białej na działce 458 obr. 225

PLATAN Wycinka Drzew Dziura Paweł 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 197

16.

IV

4100,00

5043,00

Opinia w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działkach Rzeszów-Matysówka

Pana Stanisław MAC UL. podkarpacka 94, 35-083 Rzeszów GEOLOGOS Zakład Usług Geologicznych i Ochrony Środowiska

17.

13474,34

16541,18

Sprzedaż, dostarczenie i montaż dziewięciu zbiorników retencyjnych naziemnych do dziewięciu żłobków Miejskiego Zarządu Żłobków
w Rzeszowie

Centrum Ogrodniczym „Zielony Klomb” Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 8, 35-079 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000186573, NIP: 813-31-93-806 , REGON: 691535622

18.

2000,00

2460,00

Analizy próbek odpadu paleniskowego oraz opracowanie ekspertyz, które będą dowodzić lub wykluczą fakt spalania odpadów

Centrum  Badań Środowiska SORBCHEM Sp.z o.o. ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska 

19.

3703,70

4000,00

Cięcia korygujące i usunięcie wszystkich suchych gałęzi , konarów i pozostałości po złamanych gałęziach i konarach-Pomnik przyrody Dąb szypułkowy ‘Julian’

PLATAN Wycinka Drzew Dziura Paweł

ul. Lwowska 197

35-301 Rzeszów

20.

75000,00

75000,00

Wykonywania usług weterynaryjnych na terenie Miasta Rzeszowa w 2021r. w przypadku zdarzeń stanowiących zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów i terenów użyteczności publicznej z udziałem:

1)       dzikich zwierząt

2)       bezdomnych zwierząt gospodarskich.

Robert Sączawa zam. przy ul. Konopnickiej 14 w Tyczynie,

 

 

Załączniki: