Obwieszczenia

Obwieszczenie RDOŚ - WOOŚ.420.18.18.2019.BK.35

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie dwóch odcinkow gazociągów o średnicy DN50 mm i dwóch odcinków metanolociągów
o średnicy DN15 mm wysokiego ciśnienia, z odwiertów Z-6 i Z-10 do OZG Zalesie, zlokalizowanych przy ul. Granicznej w Rzeszowie.

Załączniki: