Obwieszczenia

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu na wydanie decyzji - SR-II.6220.49.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2021 r., znak: SR-II.6220.49.2021 o wyznaczeniu nowego terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa obiektów firmy Makarony Polskie S.A. o obiekt magazynowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i budowlaną w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15A” na działkach w obrębie 211 Rzeszów – Zwięczyca.

Załączniki: