Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.206.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 25 listopada 2021r. 

SR-III.6131.206.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 1. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zmianami) zawiadamiam, że zakończono zbieranie materiału dowodowego dotyczącego rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” z siedzibą przy ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie, w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 27 sztuk drzew:
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1675/5 ( ul. Rejtana 24),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1674/46 (ul. Popiełuszki 8),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1674/31 (ul. Popiełuszki 22-20-20A),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1674/23 (ul. Świadka 5-Seniora),
 • 5 sztuk drzew rosnących na działce nr 1674/17 (ul. Świadka 3 -Seniora),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1674/24 (ul. Świadka 1-7),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1681/11 (ul. Pelczara 6-Kręgielnia),
 • 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 1718/6 (ul. Pelczara 1, 5-4),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1081/21 (ul. Podwisłocze 4-SP),
 • 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 1081/23 (ul. Podwisłocze 10A),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1717/8 (ul. Podwisłocze 6-12),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1717/7 (ul. Podwisłocze 12),
 • 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1658/6 (ul. Podwisłocze 26),
 • 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1654/3 (ul. Podwisłocze 38-40)

w obrębie 208 w Rzeszowie.

Strony mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miasta Rzeszowa, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, pok. 10, w godzinach: 7 30 - 15 30.

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z czym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, w dniu 25 listopada 2021r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Otrzymują:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto”, ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów
 2. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu (parter –korytarz)
 3. SR-III-a/a