Obwieszczenia

Obwieszczenie o zakończeniu zbiarania materiału dowodowego z dnia 14.10.2021 r., znak: SR-II.6220.42.2021

Obwieszczenie o zakończeniu zbiarania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Developres Bella Dolina III Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35 - 205 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Artura Piwońskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych P5, P6 i P7 wraz z garażami podziemnymi oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej i zewnętrznego oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie”.

Załączniki: