Obwieszczenia

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 7.10.2021r. - RZ.ZUZ.1.4217.15.2021.MKo

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 7.10.2021r. , znak: RZ.ZUZ.1.4217.15.2021.MKo w sprawie postępowania dotyczącego legalizacji wykonania urządzenia wodnego tj. zabudowy rowu na działce o nr ewid. 1142/4 obr. 224

Załączniki: