Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - SR-II.6220.29.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 września 2021 r., znak: SR-II.6220.29.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów na działce nr ew. 2159 w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście przy ul. Hoffmanowej w Rzeszowie”.

Załączniki: