Obwieszczenia

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego - RZ.ZUZ.1.4210.354.2021.MC

Obwieszczenie PGW Wody Polskie  z dnia 8.09.2021r., znak:  RZ.ZUZ.1.4210.354.2021.MC o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa ul. Matysowskiej"

Załączniki: