Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania SR-II.6220.41.2021

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek CAPITAL TOWERS Sp. z o.o., QUERCUS Sp. k., ul. Podwisłocze 33/2, 35 - 309 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Annę Brudnicką, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku handlowo – usługowego na budynek o funkcji handlowo – usługowo – mieszkalnej wielorodzinnej z częścią o funkcji budynku zamieszkania zbiorowego, częścią biurową, wraz z garażami na wielu kondygnacjach (podziemny, nadziemny) na działkach nr: 505/4, 505/14, 505/15, 506/1, 502/8, 502/9 oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącą kładką dla pieszych na części działki nr 566/23 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34”.

Załączniki: