Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania SR - II.6220.43.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej” na działce nr ew. 134 w obrębie 209 Rzeszów – Zalesie.

Załączniki: