Obwieszczenia

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2021 r. o zakończeniu znbierania materiału dowodowego, znak: SR-II.6220.31.2020

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2021 r. o zakończeniu znbierania materiału dowodowego, znak: SR-II.6220.31.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Miasto Rzeszów – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Studzińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi 2KDg od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej” w Rzeszowie.

Załączniki: