Obwieszczenia

Informacja o wszczęciu postępowania PGW WP - RZ.ZUZ.4210.153.2021.MKo

Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie w Krośnie z dnia 15 lipca 2021 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.153.2021.MKo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną w związku z inwestycją pn.: " Budowa stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu wraz ze stanowiskami do legalizacyjnego pomiaru pojazdów" na działce o nr ewid. 3066 obr. 209 Rzeszów - Zalesie.

Załączniki: