Obwieszczenia

Obwieszczenie SR-II.6220.31.2020

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załątwienia sprawy w związku z koniecznością uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia budowy drogi 2KDg od ul. Błogosławionej Karoliny do ul. Dębickiej wraz z rozbudową ul. Pańskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą 2KDg w kierunku potoku Przyrwa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 2KDg od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej” do dnia 14 września 2021 r.

Załączniki: