Obwieszczenia

Obieszczenie SR-II.6220.31.2020

Pismo, w załączeniu którego przedkłąda się uzupełnienie karty informacyjnej przedsięzwzięcia do organów opiniujących tj. PPIS i PGW WP w sprawie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi 2KDg od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej.”.

Załączniki: