Obwieszczenia

Obwieszzcenie SR-II.6220.28.2021

Obwieszzcenie SR-II.6220.28.2021 o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Adeli Koszuta-Szylar o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz infrastrukturą na działkach o nr 459/3 i 462/5 obręb 216 wraz z przebudową magistrali wodociągowej DN500 mm na działkach o nr 462/5 i 468/5 obręb 216 w Rzeszowie”.

Załączniki: