Obwieszczenia

Obwieszczenie SR-II.6220.28.2021

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Pani Adeli Koszuta-Szylar postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz infrastrukturą na działkach o nr 459/3 i 462/5 obręb 216 wraz z przebudową magistrali wodociągowej DN500 mm na działkach o nr 462/5 i 468/5 obręb 216 .w Rzeszowie”.

Wystapienie do RDOŚ w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Załączniki: