Obwieszczenia

Obwieszczenie SR-II.6220.25.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Staroniwskiej od skrzyżowania z al. Batalionów Chłopskich do granicy miasta” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
ul. Staroniwskiej”.

Załączniki: