Obwieszczenia

Wystąpienie o opinie do PGW WP i PPIS

Wystąpienie ponowne do PPIS i PGW WP o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowym, myjnią bezdotykową i niezbędnymi urządzeniami technicznymi, wraz z infrastrukturą techniczną w Rzeszowie przy ulicy Jana Pawła II” na działkach ew. nr 26/4, 26/5, 24, 28, 27/1, 27/2, 27/5, 27/6, 26/6 w obr. 225 Budziwój przy ul. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Załączniki: