Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-II.6220.10.2021

Ponowne wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowazdenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem socjalno - biurowym, budynku hali produkcyjno - magazynowej wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną i komunikacyjną" na działkach nr ew.: 356/39, 356/40, 356/41, 356/42, 356/48, 356/49, 356/50, 356/52 obręb 226 Rzeszów - Miłocin oraz na działkach nr ew.: 1030/21 i 1030/22 obręb 229 Rzeszów - Pogwizdów.

Załączniki: