Obwieszczenia

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego - SR-II.6220.52.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 maja 2021 r., znak: SR-II.6220.52.2020 o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta Rzeszowa działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Studzińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Słocińskiej od skrzyżowania z ul. Św. Rocha do cmentarza w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Słocińskiej” na działkach w obrębie 219 Rzeszów – Wilkowyja Płd. oraz 221 Rzeszów – Słocina.

Załączniki: