Obwieszczenia

Obwieszczenia o wydaniu decyzji z dnia 8.04.2021 r., znak: SR-II.6220.62.2020

Obwieszczenia o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z częścią usługową, garażami podziemnymi, zbiornikiem na wody opadowe oraz murami oporowymi na dz. ew. nr 2269, obr. 218 w Rzeszowie przy ul. Sieciecha”.

Załączniki: