Obwieszczenia

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji z dnia 7.04.2021 r., znak: SR-II.6220.47.2020

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stoku narciarskiego wraz z obiektami towarzyszącymi i budynkami stacji dolnej i górnej, parkingami i systemem komunikacji wewnętrznej oraz infrastrukturą techniczną” na działkach w Gminie Miasto Rzeszów oraz na działkach położonych w miejscowości Tyczyn.

Załączniki: