Obwieszczenia

Obwieszczenie SR-II.6220.12.2020

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15 marca 2021 r. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budynek wielofunkcyjny z częścią: hotelowo-konferencyjną, handlowo-usługową, apartamentowo-mieszkalną, usługowo-biurowo-handlową (usługi centrotwórcze i lokale biurowe), gastronomiczną i rekreacyjną (SPA) oraz parkingiem wielopoziomowym i przykryciem rzeki Rudka na fragm. dz. 1083/120.” na działkach ew. nr 1758/11, 1758/7 i 1083/120 w obr. 207 Rzeszów - Śródmieście przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie.

Załączniki: