Obwieszczenia

Obwieszczenie SR-II.6220.31.2020

Obwieszczenie, iż nie jest możliwe załatwienie w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia drogi 2KDg od ul. Błogosławionej Karoliny do ul. Dębickiej wraz z rozbudową ul. Pańskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą 2KDg w kierunku potoku Przyrwa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 2KDg od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej”.

Załączniki: