Obwieszczenia

Postanowienie SR-II.6220.49.2020

Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki we własnej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa wydanej w dniu 8 stycznia 2021 r., znak: SR-II.6220.49.2020 r.

Załączniki: