Obwieszczenia

Obwieszczenie- SR-II.6220.55.2020

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym i lokalami usługowo-handlowymi, parkingi, infrastruktura techniczną i urządzenia budowalne związane z budynkami, przy trasie południowej w Rzeszowie” na działkach w obrębie 223 Rzeszów – Zwięczyca II.

Załączniki: