Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-II.6220.19.2020

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 stycznia 2020 r., decyzji umarzajacej jako bezprzedmiotowe postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej” na działkach nr ew.: 347, 348/2, 349/8, 419, 420/1, 420/2, 420/3 obręb 218 Rzeszów – Wilkowyja II przy ul. Sieciecha w Rzeszowie.

Załączniki: