Obwieszczenia

Obwieszczenia o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania SR - II.6220.14.2020

Obwieszczenia o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: pn.: „Budowa kotłowni gazowej” na działkach nr ew.: 498/5, 498/1, 498/2, 502/1, 502/2 w obrębie 217 Rzeszów – Pobitno, przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie.

Załączniki: